Курс је прављен према наставном програму за занимање "Администратор рачунарских мрежа".
Одржава се школске 2023/24 у одељењима II-1 и II-2.