Курс је прављен према наставном програму за занимање "Електротехничар информационих технологија".
Одржава се школске 2023/24 у одељењу II-6.