Na ideju da kreiram ovaj kurs došla sam nakon čitanja knjige Denija Geđa Papagajeva teorema.