Курс је прављен према наставном програму за занимање "Електротехничар мултимедија". 
Одржава се школске 2020/21 у одељењу II-3.