Курс  "ПИТ -Рачунарске мреже IV-5" је прављен за предмет Примењене информационе технологије - рачунарске мреже и комуникације" у одељењу IV-5