Курс је прављен према наставном програму за занимање "Електротехничар телекомуникација". 
Одржава се школске 2020/21 у одељењу II-4.