Курс је прављен према наставном програму за занимање "Електротехничар за електронику на возилима". 
Одржава се школске 2020/21 у одељењу II-7.